Kinetic Control

Kinetic Control on harjoitusmenetelmä, jossa opetellaan pois hallitsemattomista liikkeistä ja asennoista. Sen avulla viimeistellään paranemisprosessi ja ehkäistään vaivan uusiutuminen.


Liikkeissä ei ole kyse voimasta, vaan siitä, että asiakas löytää oikeat lihakset, jotka tekevät oikeita toimintoja oikea-aikaisesti oikeiden muiden lihasten kanssa. Samalla estetään väärien lihasten toiminta. Nämä ovat yleensä niitä lihaksia, joiden asiakas kokee olevan jumissa.


Kinetic Controlilla opetetaan hermojärjestelmää ja lihaksistoa toimimaan oikein opettamalla liikeradat liikehermojärjestelmälle ja liikeaivokuorelle. Nämä kontrolloivat kehon liikkeitä.


Harjoituksissa on olennaista, että jokainen liike opetetaan tekemään oikealla tavalla. Asiakkaalle annetaan vain 1–3 liikettä samanaikaisesti. Kun harjoitteita toistetaan riittävä määrä, lihasten toiminta automatisoituu.


Kinetic Kontrolia ja McKenzie-menetelmää käytetään usein yhdessä.