Mc Kenzie eli MDT

McKenzie-menetelmän avulla paikallistetaan ongelmakohta ja haitallinen liikesuunta.

 

Ensin tehdään alkuhaastattelu ja liiketestit, joiden avulla muodostetaan kuva ongelmasta. Alkuhaastattelussa selvitetään ongelmaa pahentavat ja parantavat asennot ja liikkeet. Tämä varmistetaan asiakkaalle tehdyillä liiketesteillä. Kokonaisuuden perusteella päätellään, mihin suuntaan hoitoa rakennetaan.

 

Tavoitteena on, että oireista päästään eroon ja etteivät ne uusiudu. Mikäli oireet palaavat, asiakkaalla itsellään on työkalut niiden poistamiseen.

Hoidossa yhdistetään usein McKenzie-menetelmää ja Kintetic Controlia.