Hoitoprosessi

Hoito on monivaiheinen prosessi, joka toteutetaan yhteistyössä fysioterapeutin ja asiakkaan kanssa. Hoitoprosessiin kuuluvat:

  1. Alkuhaastattelu ja liiketestit. Alkuhaastattelu ja liiketestit ovat koko hoidon kannalta tärkein yksittäinen vaihe. Haastattelussa käydään läpi yksityiskohtaisesti asiat, joihin halutaan vastaus. Vastausten ja liiketestien perusteella voidaan löytää liikesuunnat, jotka eivät toimi oikein. Tämän perusteella muodostetaan johtopäätös siitä, mistä vaivassa on kysymys ja päätetään hoitotoimenpiteet.

  2. Manuaalinen käsittely tarvittaessa. Manuaalinen käsittely voi olla hierontaa, mobilisaatiota, faskiamanipulaatiota tai näiden yhdistelmä. Manuaalisessa käsittelyssä käytetään esihoitona yleensä lämpö- tai kylmäkäsittelyä.

  3. Käytännön harjoittelu fysioterapeutin luona ja kotona. Käytännön harjoittelussa käydään läpi liikkeet, joilla hoidetaan ongelmaa. Asiakas harjoittelee liikkeiden suorittamista fysioterapeutin valvonnassa. Oleellista on, että liikkeet tehdään oikein. Asiakkaalle annetaan harjoiteltavaksi kerrallaan vain 1–3 liikettä. Kun liikkeitä tehdään päivittäin, saadaan väärä toiminta korjattua. Liikkeissä ei ole kyse voimasta, vaan siitä, että asiakas löytää oikeat lihakset, jotka tekevät oikeita toimintoja oikea-aikaisesti muiden oikeiden lihasten kanssa. MDT-harjoitteilla on tarkoitus löytää oireita lievittävä tai poistava liikesuunta.

  4. Seuraava käynti. Seuraavalla käynnillä käydään läpi harjoittelun vaikutukset: onko vaiva parantunut, pahempi vai onko sille tapahtunut mitään? Tämän perusteella tehdään uusi johtopäätös ja suunnitellaan toimenpiteet.
    Paranemisaika riippuu ongelmasta. Akuutit ongelmat voivat ratketa muutamalla hoitokerralla. Krooninen vaiva vaatii yleensä pidemmän hoitojakson. Joskus asiakkaalla on käsitys, että vaiva on krooninen, vaikka se voi ratketa nopeastikin. Hyvä lähtökohta aloittaa hoito on asennoitua alkututkimukseen ilman etukäteen lukkoon lyötyä ennustetta. On kuitenkin tärkeää, että asiakas osaa kuvailla omaa ongelmaansa.