Ajankohtaista

05.05.
2017

Asiakkaan hoidossa käytetään aina uusimpia tietoja

Fysioterapian alalla uutta tietoa tulee koko ajan. Omien tietojen päivittäminen on Jukka Keisalalle tärkeää.
– Kyseenalaistan omat toimintatavat ja näkökannat säännöllisin väliajoin. Jos on tarpeen, muutan niitä. Koulutuksissa pääsen puhumaan toisten fysioterapeuttien ja kanssa ja saan uutta tietoa omaan työhöni.
Jukka kuvailee koulutuksista saamiaan oppeja työkaluiksi. Jukalla on työkalupakki, johon tulee koulutuksien myötä lisää työkaluja. Koulutuksista saa myös ideoita siihen, mitä työkaluja milloinkin käyttää. Suurimman hyödyn saavat siis asiakkaat.
– Asiakkaat saavat aina uusinta tietoa hoitoonsa liittyen. En pelkästään käy koulutuksissa, vaan myös otan uudet menetelmät heti käyttöön. Pelkkä koulutus ei takaa sitä, että menetelmää osaa käyttää. Sen oppii vasta käytännössä.
Menetelmän soveltamiseen tarvitaan näkemys siitä, mikä on juuri kyseiselle potilaalle sopivin työkalu. Jukalla on joka kerta perustelut menetelmien valintaan, eikä uutta kokeilla vain kokeilemisen vuoksi.
Jukalle käänteentekevät koulutus oli ensimmäinen McKenzie-koulutus vuonna 2001. Hän tuli koulutuksesta sunnuntaina ja kokeili menetelmää heti maanantaina kahdelle asiakkaalle.
– Molemmilla oli selkävaiva, joka säteili alaraajoihin. Löysimme asiakkaiden kannalta olennaiset asiat ja tulokset näkyivät heti. Koin ahaa-elämyksen ja sain aivan uudenlaisen näkökulman koulutuksen hyödyntämiseen.
Tällä hetkellä Jukka käy I-tason PhysioPilates-koulutuksessa. Se sopii hyvin fysioterapiaan, sillä pilateksessa haetaan oikeaa tekniikkaa ja hallintaa.
– Pilates auttaa vaivojen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Sitä voi käyttää myös omana liikuntamuotonaan. PhysioPilates on lähellä Kinetic Control-menetelmää, joten se toimii harjoitteiden jatkumona. Olen harrastanut pilatesta omalla ajalla 3–¬4 kertaa viikossa jo usean vuoden ajan. Olen huomannut, että siitä on ollut hyötyä esimerkiksi työasentojen hallinnassa. Työni on fyysistä, eivätkä asennot ole aina ergonomisia. Myös ryhtini on parantunut ja havainnoin koko ajan omia asentojani ja osaan tehdä niihin tarvittavat korjaukset, Jukka kertoo.

tyokalu muokattu
Takaisin