Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen voivat hakeutua henkilöt, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuvia toimintakyvyn rajoitteita. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on alle 65-vuotiaille, mutta kuntoutukseen voi hakeutua myös omakustanteisesti.

 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa arjen toiminnoista suoriutumisessa ja edistää osallistumista esimerkiksi kotona, työssä tai opiskelussa. Kuntoutujan oma aktiivisuus on tärkeää.

 

Kuntoutukseen voi hakeutua esimerkiksi näistä syistä:

  • neurologinen sairaus, kuten MS tai lihastaudit ja -dystrofiat
  • aivovauriot, tetraplegia
  • reumasairaudet
  • osteogenesis imperfecta

 

Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvä fysioterapia alkaa siitä, että selvitetään yhdessä kuntoutujan kanssa hänen kokemansa toimintakyvyn rajoitteet esimerkiksi liikkumisessa, päivittäisissä toiminnoissa sekä kivussa. Näistä muodostetaan fysioterapialle realistiset tavoitteet. Fysioterapia toteutetaan vastaanotolla, kotikäynnillä, allasterapiana tai näiden yhdistelmänä. Tapaamiset ovat yleensä 1–3 kertaa viikossa. Tilanne arvioidaan uudelleen vuosittain tai tarvittaessa useammin.


Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea. Olennaista ei siis ole diagnoosi vaan kuntoutuksen tarve ja hakijan toimintakyky.


Kuntoutus voidaan myöntää, jos kuntoutujalla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite ja siitä aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa. Kuntoutusta hakevalla tulee olla perusteltu tarve kuntoutukseen vähintään vuoden ajan.


Tästä linkistä löydät Kela-korvauksiin liittyviä ohjeita.